Pilotprojekt

Rebild Provsti er udvalgt som pilot-provsti

Fra januar 2017 har Aalborg stift udpeget Rebild Provsti, som er et udpræget land-provsti som pilotprojekt for Kirken på landet. I samarbejde med Kirkefondet og stiftskonsulent Sophie Nordentoft bliver opgaven at grave et par spadestik dybere i en spændende analyse- og forandringsproces, der både omhandler strukturer, kirkeliv, menighedsråd, præster og personale.

De fire pejlemærker, som projektet tager afsæt i, er defineret af Aalborg Stifts strukturudvalg: det bæredygtige kirkeliv – det bæredygtige menighedsråd – den bæredygtige økonomi – det bæredygtige præsteembede.

Projektet løber over halvandet år fra januar 2017-juni 2018 og vil løbende blive beskrevet her på siden sammen med andre relevante projekter i stiftet, som har almen interesse.

Morsø Provsti – de 7 sogne

I den sydligste del af Mors arbejdes der p.t. med et projekt under Folkekirkens Udviklingsfond og BARK ( Realdania).

Projektet handler i udgangspunktet om ny og anderledes brug af de 6-7 middelalderkirker i området.