Om Projektet

“Kirken på landet” er et bredt netværk, bestående af projekter på mange niveauer i det folkekirkelige landskab. Det fælles er, at vi arbejder med de små landsogne og deres vilkår i en forandret virkelighed. Et fokus og tema, der involverer både præster, menighedsrådsmedlemmer og en række organisationer og institutioner

På landsplan arbejder “kirken på landet” i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) under ledelse af provst og projektkoordinator Hasse Neldeberg Jørgensen.

Se hjemmesiden www.kirkenpaalandet.fkuv.dk

I Aalborg Stift arbejder “kirken på landet” særligt med følgende emner:

  • Videns-formidling om strategier for sogne på landet bl.a. i samarbejde med relevante fagpersoner og organisationer, som arbejder med kirken på landet (FUV, Kirkefondet, Landsforeningen af Menighedsråd og andre aktører).
  • Netværksskabelse mellem kirker på landet (f.eks. mailing-liste, seminarer, facebook-gruppe, studieture), befordre en åben debat om såvel problemer som muligheder i menigheder og menighedsråd.
  • Inspirere menighedsråd, præster og provstier via oprettelse af et idé-katalog, eksempler på ”best practice”, gennem foredrag og sognemøder, kursus-virksomhed og brug af medier i bredest muligt omfang
  • Vise vejen videre i systemet for de menighedsråd og præster, provstier, der ønsker strukturændringer eller fornyelse af praksis i gudstjeneste- og sogneliv

Se også facebook-siden: Kirken på landet