konference

 

Konference om Kirken på landet

logo-kpl

Søndag den 5.marts 2017  kl. 13.30-18

Folkekirkens Hus, Aalborg     

Konferencen henvendte sig til menighedsråd, præster og ansatte i sogne på landet i Aalborg Stift som en inspiration til at arbejde med de udfordringer og muligheder, de mindre landsogne står overfor i de kommende år.

Konferencen rummede en række oplæg og praktiske workshops for de ca. 150 deltagere.

LÆS MERE om dagen herunder:

Program

Velkomst ved biskop Henning Toft Bro:

Der er mange typer sogne på landet . Nogle steder går det godt. I nogle små landsogne er grundlaget for folkekirken blevet for tyndt, folk er flyttet til byen, og økonomien er ikke bæredygtig. Tiden er kommet, vi må være realistiske – en lejlighedskirke eller “nøglekirke” kan være løsningen.

Biskoppen refererede i sit indlæg til Sten Marquard rasmussens rapport om forskellige sognetyper på landet. Rapporten “Forskellige vilkår for kirken på landet” kan findes her:  http://www.menighedsraad.dk/aktuelle-temaer/kirken-paa-landet/

Åbningstale

ved sognepræst og debattør Poul Joachim Stender: Lidenskaben og kirkenpoul_j__stender_2

Landsbykirken kan og skal stadig samle området på tværs af alle grænser. Biblioteker nedlægger. Skoler lukkes. Men kirken og præstegården står tilbage som et bolværk mod meningsløsheden og åndløsheden. Men det kræver en indsats at være den samlende kraft i området. Mange bilder sig ind, at det handler om organisering og strukturer. Men det eneste, der holder en kirke levende og relevant for befolkningen, er lidenskaben for budskabet, der skal forkyndes.

Stender opfordrede menighedsrådsmedlemmer i landsogne til at besinde sig på deres rolle som åndelig ressource i sognet. Hvis kirken skal overleve, må alle os, der repræsenterer den, vise, at vi brænder for budskabet, og funktionærmentaliteten må trænges i baggrunden.

Stender har skrevet om folkekirken i Kristeligt Dagblad 27.september 2016:

“Regeringen har lagt en 2025-plan. Det samme må folkekirken gøre. I en tid, hvor medlemstallene rasler ned, vil mange præster og menighedsråd uden tvivl vågne op til at gøre et desperat forsøg på at vende udviklingen. Man kan frygte, at der vil blive leflet for humanismen, og at mennesket, ikke Gud, til gudstjenesterne vil blive udråbt til at være ædelt. Tendensen ses allerede nu.
Derfor skal kirken i en åndelig 2025-plan være enig om, at den skal være enormt stolt af sit budskab. Der skal som aldrig før tales klart og tydeligt om Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det skal gentages, at vi ikke skal gå i kirke for at få det bedre med os selv. Men for at tilbede Faderen, Sønnen og Helligånden og for at få det bedre med evigheden og vores medmennesker. Hvis folkekirken skal dø i 2025, skal den ikke dø på grund af noget. Nemlig udmeldelserne. Men den skal dø for noget. Nemlig det luthersk-evangeliske budskab.”

 

Herefter en række korte oplæg

Søren Abildgaard: Hvordan sikrer vi et bæredygtigt kirkeliv?

Mulighederne for fleksibilitet i kirkens egen organisering, fælles opgaveløsning med nabosogne, samarbejde i provstiet. Provstiernes rolle om 10 år. Hvem skal have ansvaret for vedligeholdelsen af kirken og præstegården? Folkekirkens diakonale opgave er også en udfordring på landet. Erfaringsopsamling og udbredelse af gode ideer fra den lokale praksis. Er der behov for langsigtede udviklingsplaner?      Kirken på landet 20170305_endelig

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af menighedsråd. Foto: Henrik Petit

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Landsforeningen har som led i et vidensprojekt bl.a. udgivet Forskellige vilkår for folkekirken på landet. Projektet videreføres i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og Landsforeningen deltager aktivt i projektets følgegruppe for at inspirere sognekirker til at samarbejde med andre kirkelige og ikke-kirkelige aktører.

Ruth Sønderskov Bjerrum: Hvad forventer folket af folkekirken?

Med udgangspunkt i en rapport om forandrede strukturer på landet, i forstæderne og i byen vil Ruth Bjerrum præsentere rapportens vigtigste konklusioner på, hvordan danskerne bruger kirken, og hvad der betyder noget for dem, når de gør det.

Ruth S Bjerrum17.05.03 – Hvad forventer folket af kirken – Ålborg

ruth

Cand. pæd. i generel pædagogik. Underviser ved professionsuddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation ( 3k) Bred praksiserfaring inden for undervisning, ledelse og kirkefaglighed

Jørgen Møller: Foreningslivet og kirken.

Samarbejdsmuligheder og udfordringer i grænsefladen mellem kirke og lokalt foreningsliv. Foreningslivet i landsbyerne tegnes de allerfleste steder af idrætsforeninger og forskellige typer af landsbylaug, borgerforeninger og organiseringer omkring forsamlingshusene. Kirken vil ofte være repræsenteret i en klyngelignende pastoratsstruktur med flere kirker og måske flere præster. Spørgsmålene der forsøges besvaret  i oplægget  vil kredse om følgende: Hvorfor skal der være samarbejde? Hvilke muligheder er der? Og hvordan kommer vi så gang?

Jørgen Møller KIRKEN PÅ LANDETKONFERENCEIÅLBORG29%20deb%20joergen_moeller_img_2306

Lektor, arkitekt, byplanlægger, landdistriktsforsker, og landsbyudvikler.Har i 40 år deltaget i idrætsforeningsledelse på både lokalt og regionalt niveau og i samme periode været lokal ildsjæl i landsbyer i sit fødesogn. Senest har arbejdet med landsbyklynger været i centrum.

Ole Kamp: Landsbykirken som hele sognets aktiv. Hvordan engagerer vi landsbyens og områdets interessenter og skaber medejerskab og lyst til at være en del at udviklingen af landsbykirken og sognet? Og hvordan åbner vi døren fra kirken og ud i lokalsamfundet? Med en række praktiske tilgange demonstreres muligheder for at invitere til medejerskab og fælles udvikling omkring sognets kirke.

Kirken på landet marts 2017 Aalborg Stift til udsendelse

Ole Kamp er Økonom og teolog, partner i Kirkeriet.dk og Relationspsykologerne.dk.olekamp-300x289 Arbejder med udvikling, værdier og visioner i bl.a. skoler, kommuner og folkekirken. Projektleder på bl.a. ”Landsbykirken som et aktiv – et idékatalog”. Har desuden udviklet processer omkring landsbykirker i Viborg og Aarhus stifter.

Workshops med praktiske øvelser, herunder :

Jørgen Møller: Hvordan engagerer vi os som kirke i det lokale liv?

Folkekirken på landet. Workshopreferat..Kirke-Foreninger

– Årshjulet, et redskab

  SNO Workshop, konference #1

– Hvordan ser fremtidens kirkerum ud hos jer?

Workshop med Anna Mette Exner

http://www.exnerarkitekter.dk

kultur3

Afrunding ved stiftskonsulent Sophie Nordentoft : Hvordan kommer vi videre herfra?

konference, afslutningstale

sophie-portraet