Idekatalog - en mulighed for dig og din kirke

 

Vi kan inspirere hinanden - idébank

 

 Idéer modtages med tak. Det gøres ved at indsende en omtale af jeres gode initiativer eller vellykkede idéer. Gerne vedlagt et tilhørende foto. Beskrivelsen bør være kortfattet, dog ikke kortere end at den rumme de vigtigste konkrete anvisninger for gennemførelse af ideen.

 

Idéen sendes til sno@km.dk eller den slås op på facebook-siden kirken på landet

 

”Som kirke på landet er vi en vigtig kulturbærer og formidler af åndelige ressourcer, og vi kan med kirkens gamle tradition for omsorg og diakoni være med til at værne fællesskaber og være rammen om nye meningsfulde relationer. Vi kan som kirke i højere grad besinde os på den folkelige opgave at være en del af civilsamfundet med foreningsliv og skoler. Det drejer sig blot om at finde gode vinkler, anledninger at samarbejde om.”  ( fra Brønderslev Provstis Kirken-på-landet gruppe)