Futuriblerne – tidsskrift om samfundsforhold. November 2016, Årgang 44. nr. 5-7 • Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Der er mange stemmer i koret, nogle er optimister, nogle romantikere, andre er realpolitiske planlæggere og så er der en præst: Stiftspræst for kirken på landet, Vita Andreassen på Fyn.

Vita plæderer for en ny reformation i 11.time, når det gælder kirken på landet. I hvert fald bør vi ruske kraftigt op i os selv. For det hele går ikke som det plejer. Der skal masser af knofedt til i menighedsråd og præstegårde.

”Tiden er for mig at se inde til, at kirken markerer sig, som en vigtig medspiller i landsbyens samtale, fremtidsplaner og storytelling. Kirken må stille sig til rådighed som aktør også ud over de allerede kendte varer på hylderne. Og kirken må lave et brush-up på både gudstjeneste og aktiviteter, så flere tager ejerskab. Så den med rette kan sige at den er ”At your service””.

Vita har slået 11 teser op på kirkedøren- og hun opfordrer til at vi andre tænker med, så vi når op til det magiske tal 95, ligesom Luther slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og startede en reformation. Hun slutter med en opfordring: ”Kom og leg med os, vi vil gerne spille med, når landsbyernes fremtid skal diskuteres og skitseres.”

Vita bruger flittigt ordet sam-skabelse. det er et vigtigt signal til de mange i folkekirken, hvad enten det er præster eller hele menighedsråd, at vi må invitere de lokale aktører med ind og tilbyde dem ejerskab til den lokale kirke.