Idékatalog

for menighedsråd i landsogne I Aalborg Stift

Nyeste idéer

En vigtig opgave for ”Kirken på landet” er at formidle inspiration på kryds og tværs mellem sogne og kirker. Det kan blandt andet dreje sig om nye måder at definere sig som lokal folkekirke, om inddragelse af lokalsamfundet, om en højere grad af frivillighed, og om ny brug af kirkens bygninger Vi kan med fordel trække på hinandens gode erfaringer og opmuntre hinanden til nye tiltag og måder at være kirke på. Derfor rummer hjemmesiden også en idébank med en samling gode initiativer, små og store, som andre kan lære af.

Lokal kirke på forandringens vilkår

”Kirken på landet” ønsker at skabe overblik over de strukturelle forandringer, der i disse år sker i vore lokalområder, og som vores kirker er en del af. Følg med i de vigtigste linjer i debatten om landsognets fremtid.

”Kirken på landet” i Aalborg Stift ønsker at formidle inspiration på kryds og tværs mellem sogne og kirker. Det kan blandt andet dreje sig om nye måder at definere sig som lokal folkekirke, om inddragelse af lokalsamfundet, om en højere grad af frivillighed, og om ny brug af kirkens bygninger

”Kirken har meget at byde ind med. Den er lokalt forankret, nærhedens sidste bastion. Den har kulturarven, historien og traditionen på sin side. Nu handler det kun om at bruge de fortrin, vi har og sætte dem i spil; invitere andre ind og tænke kreativt med nye grupperinger og få langt flere frivillige engageret i sagen” (Viggo Mortensen i Kristeligt Dagblad)

Sophies Blog

Book en Stiftskonsulent

”Kirken på landet” – et projekt i Aalborg Stift

”Kirken på landet” har kørt som et nationalt projekt siden 2012. Det er derfor naturligt, at Aalborg Stift nu tager del i og ikke mindst lærer af det igangværende samarbejde. Sognepræst Sophie Nordentoft er pr. 1. januar 2016 ansat som stiftskonsulent for projekt ”Kirken på landet”. Stillingen er normeret til 18,5 timer pr. uge i en periode på to år.Som stiftskonsulent refererer Sophie Nordentoft direkte til biskop Henning Toft Bro.


Kirken på landet arrangerer en konference i Folkekirkens Hus søndag den 5.marts 2017
Se mere under menupunktet konference

Rebild Provsti er udvalgt som pilot-provsti

Fra januar 2017 har Aalborg stift udpeget Rebild Provsti, som er et udpræget land-provsti som pilotprojekt for Kirken på landet. I samarbejde med Kirkefondet og stiftskonsulent Sophie Nordentoft bliver opgaven at grave et par spadestik dybere i en spændende analyse- og forandringsproces, der både omhandler strukturer, kirkeliv, menighedsråd, præster og personale.

De fire pejlemærker, som projektet tager afsæt i, er defineret af Aalborg Stifts strukturudvalg: det bæredygtige kirkeliv – det bæredygtige menighedsråd – den bæredygtige økonomi – det bæredygtige præsteembede.
Projektet løber over halvandet år og vil løbende blive beskrevet her på siden sammen med andre relevante projekter i stiftet, som har almen interesse.

Se under fanen Kirken på landet –pilotprojekter

Kontakt

Kontakt Stiftskonsulent Sophie Nordentoft,
på tlf. 00 00 00 00 eller SNO@km.dk